EARI

I arbetet att utveckla en service funktion avdelning har vi utvecklat processkarta som vi kallar EARI Process Map. Detta är ett levande dockument som anpassas till unika behov samt att kartan utvecklas konturnerligt .

Övergripande karta

EARI-Overview

Mer detaljerad karta

EARI-detailed