Verksamhetsanalys

Uppfyller Serviceavdelningen de krav som interna och externa kunder ställer?

Ett enkelt och smidigt sätt att säkerställa att er service leverans uppfyller dessa krav är
att konsultera Innozone Consulting som erbjuder tjänsten ”Verksamhetsanalys”. Tjänsten
är framtagen för att kunna hjälpa organisationer och företag eller specifika affärsområden eller funktioner inom en större organisationer, att verifiera hur Teknisk Service eller IT leveransen fungerar.

 

Tillvägagångssätt

Innozone Consulting driver projektet som genomförs i nära samarbete med representanter från beställarens organisation. Projektet baseras framför allt på information från;

  • intervjuer med företagets ledning samt Teknisk Service och andra funktioner som är beroende av TS, t.ex. säljorganisationen.
  • audit av befintlig leverans.
  • en användarenkät för utvalda kunder.
  • befintlig kvalitets och process dokumentation, t.ex. ISO och GMP

Baserat på resultat från ovan moment tillsammans med Innozone Consultings erfarenhet
presenteras  ett förslag på förbättringsåtgärder för att vidareutveckla  leveransen av
Teknisk Service.

Vi följer en process som vi kallar EARI (Explore, Analyse, Recommend & Inplement).

 

Fördelar

Att investera i en Verksamhetsanalys för Teknisk Service innebär ett antal fördelar som på sikt ger en mer effektiv serviceleverans avsende kostnad och tillförlitlighet.

  • Identifiera förbättringsmöjligheter i Leveransen.
  • Verifiera att kundens krav uppfylls.
  • Verifiera att leveransen är kostnadeffektiv i förhållande till uppsatta krav
    från kund.

 

Ladda ner Tjänstebladet för Verksamhetsanalys. Klicka här.

VA-TS