Om

Texten uppdateras löpande …

Innozone Consulting bildades 1994 Staffan Larsson och då omfattade verksamheten i huvudsak översättning, bokföring och utveckling av enklare hemsidor. Från 2000 har företaget mer eller mindre varit vilande då ägarna har haft andra uppdrag och anställningar.

Från 2021 fokuserar jag på service management för att hjälpa tekniska service organisationer / avdelningar att lyfta till nästa nivå. Efter 30 år i olika roller inom teknisk service och support har vi sammanställt all erfarenet och utvecklat ett program som vi kallar Verksamhetsanalys.

Utbildning (Institut – Utbildning)

FöretagsekonomiskaInstitutet –  AFK
BiTA – ITIL
Canea – Interrevision ISO 9000
M-Gruppen – Ledningsprogrammet


Utmärkelse

IIR – Årets HelpDesk 2001

Juryns motivering finns som PDF här.
hdawar2hdawar1
J
ag (Staffan Larsson) tillsammans med mina dåvarande kollegor (Johan och Lars) som hade stort inflytande i arbetet som led till att vi fick utmärkelsen.

 

Erfarenhet

Manager Equipment Services 2016 – 2021

Ansvarade för avdelningen Equipment Services, inklusive ledarskap och marknadsföring av de tjänster som tillhandahölls. Teamet utförde uppdrag i huvudsak på laboratorium inom de flesta marknader bl.a livsmedel, industri, läkemedel, forskning och sjukvård.

 Manager Service & Support 2010 – 2016

Övergripande ansvaret för serviceavdelningen, inklusive ledarskap och marknadsföring av de tjänster som tillhandahölls. Teamet utförde uppdrag i huvudsak på laboratorium på sjukhus, vårdcentraler och veterinärer. I ansvaret ingick kundbesök av teknisk karraktär.

Konsultuppdrag inom IT 2006 – 2010

Service Account Delivery Manager
SDM/ADM med det övergripande ansvaret för IT -infrastrukturleverans till en större affärsenhet hos en kund i Sverige och Finland

Leveransledare (Delivery Lead)
Delivery Lead för en kund i Finland omfattande 8000 klientkonton inklusive programvara och hårdvaruuppdateringar. Inom denna leverans ingick ledarskapet för Desktop-teamet innehåller 20 teammedlemmar som ansvarade för bild, applikationsförpackning, distribution och IT-säkerhet.

Projektledare
Projektledare hos en kund i Finland för distribution av 4 olika klientapplikationer till ungefär 8000 användare. Projektet inkluderade kontakt med SMS-tekniker, Service Desk, användare och kund.

Manager, Global Service & Support 1998 – 2006
Etablerade och lede en professionell teknisk supportfunktion för den globala marknaden erkänd som mycket framgångsrik och starkt bidragande till slutresultatet för affärsområdet i sin helhet. Supportfunktionen med bas i USA och Sverige supportade dotterbolag och distributörer i ett 50-tal länder.

  • Ökade kundnöjdhet med 25% genom att utveckla strategiska relationer, både internt och externt.
  • Skapade globala kommunikationsverktyg, både process- och webbaserade, för att påskynda implementeringsprocess för NPI, serviceverktyg och funktioner.
  • Utvecklade och lanserade det globala teamet för teknisk teknisk support, ett tvärfunktionellt team som tillät en enda kontaktpunkt för globala kunder.
  • Skapade ”Center of Excellence”, ett utbildningscenter för teknisk utbildning om produktportfölj med fokus på nya produktintroduktioner.
  • Organiserade ett globalt servicechefmöte med deltagare från 50 länder, med mål att utveckla en integrerad strategi för lansering av nya serviceverktyg och
  • Byggde en gemensam ärendehamteringsystem och kunskaps- och informationsdatabas, för att viktigt erfarenhet och information snabbt kan hanteras och användas i en global miljö.

Manager, Field Services 1989 – 1997
Let, organiserat och vidareutvecklat serviceavdelningen, inklusive vidareutveckling av kompetenser inom teamet för att leverera en proffisionell service samt mäta teamets effektivitet. I tjänsten ingick huvudansvaret för att marknadsföra och sälja servicekontrakt för att öka avtalsstocken som är en ekonomisk plattform serviceavdelningen.