Övrigt

rosInom Innozone Consultings verksamet förekommer det en del andra verksamheter som inte är kopplat till Service Managment. Dessa beskrivs i sin korthet under rubriken övrigt.

Vänligen kontakt oss om ni har frågor gällande dessa underverksamheter.