Avfallskvarn

Avfallskvarn

Food Waste Desposer eller Avfallskvarn som är den svenska benämningen, underlättar arbetet i köket avsevärt. Matrester rivs till ett tunt slam som spolas ner i avloppet till reningsverk, avfallstank, slamtank eller 3-kammarbrunn.

Det är samma metod som för toalettavfall, men det rivna matavfallet från avfallskvarnen spolas ut genom köks  avloppet.

Matavfall så som skal från grönsaker och frukt, fiskrester, kycklingben, skaldjursrester, matrester, m.m. rivs effektivt och snabbt till ett tunnflytande slam som spolas ut i det vanliga avloppet.

Avfallskvarnar har använts runt om i världen under en längre tid, bland annat i USA, utan några större problem rapporterade.

 

Fördelar

  • Ingen lukt, inga kompostkärl, inga påsar.
  • Ljudlös transport av köksavfallet utförs av avloppsnätet, fungerar dessutom dygnet runt.
  • Minskar volymen av hushålssopor = minskad kostnad.
  • Miljövänlig “kompost”.
  • Ger bättre kvalitet på sorteringen än kompostering.
  • Underlättar källsortering.
  • Överlägsen hantering av matavfall.
  • Ingen kompost = Inga djur eller insekter i komposten.
  • Hygieniskt alternativ i köket.